Судско преиспитивање законитости лишавања или хапшења

Постоји кршење права из члана 5 став 1е) и став 4 Европске конвенције када важећи закони прецизно не дефинишу могућност, услове, начин и поступак изрицања, продужења или престанка мјере обавезног лијечења и чувања у одговарајућој здравственој установи лицима која су кривично дјело учинила у стању неурачунљивости, нити приступ „суду" ради испитивања законитости притварања, што оставља простор за произвољну примјену закона.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2271/05 од 21. децембра 2006. године, ст. 77–81, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/07;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-672/07 од 17. децембра 2009. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/10, кривични поступак, изрицање мјере безбједности лијечења и чувања у здравственој установи

Постоји кршење члана 5 став 4 Европске конвенције када суд, одлучујући о жалби против одлуке о притвору, није преиспитао одлуку којом је одређен притвор, већ је само формално провео жалбени поступак, потврдио првостепено рјешење без могућности разматрања околности за притвор с обзиром на облигаторан карактер притвора и на тај начин правни лијек који је апелант изјавио учинио илузорним.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-573/07 од 29. априла 2009. године, став 36, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 75/09, утврђена повреда члана 5 Европске конвенције и члана II/3д) Устава БиХ