Члан 2 Протокола број 7 уз Европску конвенцију – право на жалбу у кривичним стварима

Члан 2
Право на жалбу у кривичним стварима

1. Свако кога суд осуди за кривично дјело има право да његову осуђујућу пресуду или казну преиспита виши суд. Остваривање овог права, укључујући и основе за његово остваривање, уређује се законом.

2. Ово право може бити подложно изузецима када је ријеч о дјелима мањег значаја, која су прописана законом, или у случајевима када је одређеном лицу у првом степену судио највиши суд, или је оно било осуђено након изјављене жалбе против ослобађајуће пресуде.

Садржај: Осуда након ослобађајуће пресуде у првој инстанци