Претрага судске праксе

Како би што боље искористили могућности претраге судске праксе, препоручујемо вам да прочитате УПУТСТВО ЗА ПРЕТРАГУ.

Испод можете видјети појединачне инструкције за свако поље за претрагу на које се позиционирате.

 

ПРЕТРАГА ПО САДРЖАЈУ ОДЛУКЕ омогућава претрагу према ријечима садржаним у тексту одлуке и према броју предмета (за детаље видјети претрагу Број предмета).

У поље за претрагу можете унијети све ријечи које одлука треба да садржи, комплетну фразу или било коју комбинацију тих критеријума. Претраживањем се упоређује унесени текст с текстом одлуке, па је могуће да добијете различите резултате зависно о облику ријечи који је употријебљен у претрази и у тексту одлуке. На примјер, ријечи разуман, разумно, разумног ће да дају различите резултате, без обзира на то што је коријен ријечи исти. Због тога препоручујемо да у оквиру напредне претраге користите претрагу према кључним ријечима и осталим критеријумима.

За претрагу према садржају одлуке примјењују се сљедећа правила:

  • Ако желите да одлука садржи једну или више ријечи без обзира на позицију у тексту онда је довољно да их само све напишете у поље за претрагу уз размак између сваке ријечи, нпр., разуман рок;
  • Ако желите да одлука садржи тачну фразу, тј. да се наведене ријечи налазе тачно једна уз другу, онда те ријечи требате навести под наводницима, нпр., „повреда разумног рока“;
  • Ако желите да одлука садржи једну или више ријечи без обзира на позицију у тексту, али да ипак не садржи одређену ријеч или фразу, онда испред ријечи или фразе за коју не желите да се налази у тексту додајте знак – (минус), нпр., разуман –рок;
  • Све наведене критеријуме могуће је комбиновати, нпр., разуман рок, „повреда разумног рока“, „–није утврђена повреда“.

БРОЈ ПРЕДМЕТА је најпоузданији начин претраге како би добили текст одлуке коју тражите. У поље претраге требате уписати потпун број предмета, водећи рачуна да је уписан у исправном формату, на примјер, АП-5/10 или У-1/11. Примјери погрешног уписа броја предмета су: АП 5/10, изостављена цртица између врсте предмета (АП) и броја, затим 5/10, гдје је у потпуности изостављена врста предмета и слично.

У случају исправно написаног и постојећег броја предмета добит ћете тражену одлуку или одлуку из водећег предмета у којем је тај предмет ријешен.

ПОДНОСИЛАЦ АПЕЛАЦИЈЕ/ЗАХТЈЕВА је начин претраге приликом којег требате уписати име апеланта или подносиоца захтјева ако вам је познато (нпр. Нико Никић).

У случају када је апелант или подносилац захтјева био против објављивања свог имена у току поступка пред Уставним судом, претрага неће дати резултате јер су умјесто имена коришћени иницијали.

ОСПОРЕНИ АКТ се уноси у истоимено поље, нпр. Рјешење Општинског суда у Мостару број 58 0 П 016040 11-И од 7. јула 2015. године. У овом дијелу могу да се уносе и парцијални дијелови назива оспореног акта или само назив суда при чему ће бити много више резултата. Уколико у ово поље унесете само дио назива оспореног акта, нпр. „Рјешење Општинског суда у Мостару“, као резултат ће се појавити листа одлука на којој су оспорена рјешења овог суда, или ако унесете само назив суда, појавиће се све одлуке/пресуде/рјешења итд. одабраног суда.

ДАТУМ ОДЛУКЕ је филтер који вам омогућава да у резултатима претраге добијете одлуке донесене на одређеној сједници или одлуке донесене у одређеном периоду. Уколико вас интересују одлуке које су усвојене на дан када је одржана сједница Уставног суда, нпр. 16.3.2021. године, потребно је навести овај датум у оба поља. Ако тражите одлуке за одређени период, унесите почетни и крајнји датум, нпр. 1.1.2016. (почетни датум) и 31.12.2020. (крајњи датум).

ДАТУМ ОДЛУКЕ је филтер који вам омогућава да у резултатима претраге добијете одлуке донесене на одређеној сједници или одлуке донесене у одређеном периоду. Уколико вас интересују одлуке које су усвојене на дан када је одржана сједница Уставног суда, нпр. 16.3.2021. године, потребно је навести овај датум у оба поља. Ако тражите одлуке за одређени период, унесите почетни и крајнји датум, нпр. 1.1.2016. (почетни датум) и 31.12.2020. (крајњи датум).

ПРЕДФИНИСАНИ ФИЛТЕР је унапријед одабрани филтер или комбинација филтера која усмјерава претрагу према одређеном критеријуму. Листа предефинисаних филтера ће се надаље допуњавати.

ВРСТА ОДЛУКЕ/РЈЕШЕЊА даје могућност да се одабере врста одлуке Уставног суда (одлука о допустивости, одлука о меритуму, одлука о привременој мјери, рјешење о неизвршењу, рјешење, закључак, обавјештење и остали акти).

ВРСТА ПРЕДМЕТА вам омогућава да одаберете један од два типа предмета Уставног суда („АП“ и „У“). Уколико тражите одлуке из апелационе надлежности, надлежност из члана VI/3б), у врсти предмета одабраћете „АП“, а уколико тражите предмете из надлежности по члановима IV/3ф) – витални национални интерес, VI/3а) – оцјена уставности и VI/3ц) – питање које прослиједи редовни суд, у врсти предмета одабраћете „У“.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ - начин претраге базе одлука помоћу кључних ријечи. Претраживање је могуће уз помоћ неколико типова класификације кључних ријечи: према Европској конвенцији, према Уставу БиХ, према допустивости и према абецедном појмовнику.

Потребно је почети са писањем жељеног појма у форми претраге и из ставки које су доступне одабрати једну или више кључних ријечи које најбоље описују одлуку коју тражите.

БЕЗ КЉУЧНИХ РИЈЕЧИ је опција која омогућава да се приликом претраге искључе одређене кључне ријечи.

Нпр. претражујете предмете у којим је утврђена повреда члана 6 Европске конвенције (у дијелу кључних ријечи „повреде“), али не желите да вам се појаве у тим резултатима одлуке које се односе на дужину поступка. У том случају одабраћете кључну ријеч  „члан 6 ЕК и II/3е) Устава БиХ“ у кључним ријечима „повреде“, а у дијелу „без кључних ријечи“ одабраћете кључну ријеч према Европској конвенцији „6.1.10. - правично суђење-разуман рок“. Или, нпр., желите да пронађете кривичне предмете у којим је утврђена повреда члана 6 Европске конвенције, али да одлуке не укључују питање претпоставке невиности и дужине трајања поступка. У том случају ћете одабрати кључне ријечи према Европској конвенцији „6.1.1.2. - кривични поступак“, у повредама кључну ријеч „члан 6 ЕК и II/3е) Устава БиХ“, а у дијелу „без кључних ријечи“ одабраћете кључну ријеч према Европској конвенцији „6.1.10. - правично суђење-разуман рок“ и „6.2. - претпоставка невиности“.

ПОВРЕДЕ је критеријум за одабир предмета у којим је утврђена повреда одређеног уставног/конвенцијског права. Уколико желите да у резултатима претраге добијете предмете у којима је одлучено да оспорени закон или одредба закона нису у складу са Уставом БиХ/Европском конвенцијом, у овом пољу одаберите жељени члан Устава БиХ или Европске конвенције (нпр. члан II/4 Устава и члан 14 Европске конвенције).

НЕМА ПОВРЕДЕ је критеријум за одабир предмета у којим није утврђена повреда одређеног уставног/конвенцијског права. Уколико желите да у резултатима претраге добијете предмете у којима је одлучено да су оспорени закон или одредба закона у складу са Уставом БиХ/Европском конвенцијом, у овом пољу одаберите жељени члан Устава БиХ или Европске конвенције (нпр. члан II/4 Устава и члан 14 Европске конвенције).

Резултати претраге ()
Филтери
Јавност поступка пред Уставним судом се обезбјеђује, између осталог, објавом донесених одлука. Стога се, у правилу, све одлуке одмах након доношења објављују на интернетској страници, а поједине одлуке могу бити предмет накнадних редакционих измјена.