Надлежности

Уопштено говорећи, надлежности Уставног суда су дефинисане у члановима IV/3, VI/3 и VI/4 Устава. У оквиру основног задатка – подржавања Устава Босне и Херцеговине, по овим уставним одредбама ради се о седам видова надлежности, што у крајњем значи и диференциране поступке, као и спецификоване одлуке зависно од врсте надлежности и природе спорова.

У основи, диференцирање ових надлежности се заснива на чињеници у којој мјери Уставни суд, поред класичног задатка који се односи на заштиту уставности, у појединим врстама спорова остварује и непосреднију везу са судском, односно законодавном влашћу.