Правила суда

На основу члана 103 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ” број 22/14) и тачке XIX Одлуке о измјенама и допунама Правила Уставног суда Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ” број 57/14), Редакциона комисија Уставног суда Босне и Херцеговине је утврдила пречишћени текст Правила Уставног суда Босне и Херцеговине.

Пречишћени текст Правила Уставног суда Босне и Херцеговине обухвата Правила Уставног суда Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ” број 22/14) и Одлуку о измјенама и допунама Правила Уставног суда Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ” број 57/14) у којима је назначен датум њиховог ступања на снагу.

Испод можете преузети цијели текст Правила.

ОДЛУКА о измјени Правила Уставног суда Босне и Херцеговине