Sudsko preispitivanje zakonitosti lišavanja ili uhićenja

Postoji kršenje prava iz članka 5. stavak 1.e) i stavak 4. Europske konvencije kada važeći zakoni precizno ne definiraju mogućnost, uvjete, način i postupak izricanja, produljenja ili prestanka mjere obveznog liječenja i čuvanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi osobama koje su kazneno djelo učinile u stanju neuračunljivosti, niti pristup „sudu" radi ispitivanja zakonitosti pritvaranja, što ostavlja prostor za proizvoljnu primjenu zakona.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2271/05 od 21. prosinca 2006. godine, st. 7781., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-672/07 od 17. prosinca 2009. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/10, kazneni postupak, izricanje mjere sigurnosti liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

Postoji kršenje članka 5. stavak 4. Europske konvencije kada sud, odlučujući o žalbi protiv odluke o pritvoru, nije preispitao odluku kojom je određen pritvor, već je samo formalno proveo žalbeni postupak, potvrdio prvostupanjsko rješenje bez mogućnosti razmatranja okolnosti za pritvor s obzirom na obligatoran karakter pritvora i na taj način pravni lijek koji je apelant izjavio učinio iluzornim.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-573/07 od 29. travnja 2009. godine, stavak 36., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 75/09, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Članak 5. stavak 4. Europske konvencije, koji sadrži pravo „pokretanja postupka pred sudom”, ne utvrđuje zahtjev neovisnosti i nepristranosti tog suda (u jezičnom smislu, sadržajno, već traži „sud“) i stoga se razlikuje od članka 6. stavak 1. koji se, između ostalog, odnosi na „neovisan i nepristran sud“. Međutim, Europski sud je u nekoliko presuda zaključio da je neovisnost jedan od najvažnijih konstitutivnih elemenata pojma „sud“ (vidi Neumeister protiv Austrije, presuda od 27. lipnja 1968., serija A, broj 8, § 24. i DN protiv Švicarske [VV] broj 27154/95, stavak 42., ECHR 2001-III). Prema mišljenju Europskog suda, bilo bi nezamislivo da članak 5. stavak 4. Konvencije, koji se, između ostalog, odnosi na tako osjetljivo pitanje kao što je lišavanje slobode osobe, ne bi trebao podjednako predviđati, kao temeljni uvjet, nepristranost tog suda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-599/21 od 9. lipnja 2021. godine, stavak 45., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 44/21, nema povrede članka 5. stavak 4. Europske konvencije ni članka II/3.(d) Ustava BiH u pogledu apelantovih navoda o pristranosti suca koji je u postupku sudske kontrole donio rješenje o produljenju pritvora apelantu

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.