Члан 4 Протокола број 7 уз Европску конвенцију – право да се не буде двапут суђен или кажњен у истој ствари

Члан 4
Право да се не буде двапут суђен или кажњен у истој ствари

1. Никоме се не смије поново судити, нити се смије поново казнити у кривичном поступку у надлежности исте државе за дјело због кога је већ био правоснажно ослобођен или осуђен у складу са законом и кривичним поступком те државе.

2. Одредбе претходног става не спречавају поновно отварање предмета у складу са законом и кривичним поступком одређене државе, ако постоје докази о новим или новооткривеним чињеницама, или ако је у претходном поступку дошло до битне повреде која је могла да утиче на исход предмета.

3. Овај члан се не може дерогирати на основу члана 15 Конвенције.