Члан 1 Протокола број 4 уз Европску конвенцију – забрана дужничког затвора

Члан 1
Забрана дужничког затвора

Нико се не смије лишити слободе само на основу неспособности да испуни уговорну обавезу.