Члан 8 Европске конвенције – право на поштовање приватног и породичног живота, дома и преписке

Члан 8
Право на поштовање приватног и породичног живота

1. Свако има право на поштовање свог приватног и породичног живота, дома и преписке.

2. Јавне власти се не смију мијешати у остваривање овог права осим ако то није у складу са законом и неопходно у демократском друштву у интересима националне безбједности, јавне безбједности или економске добробити земље, ради спречавања нереда или криминала, ради заштите здравља или морала, или ради заштите права и слобода других.

Садржај: Приватни живот; Породични живот; Мијешање у породични живот; Појам „домаˮ; Шта се не сматра „домомˮ; Мијешање у право на дом; Преписка; Законитост у контексту члана 8 Европске конвенције; Пропорционалност у контексту члана 8 Европске конвенције; Неопходна мјера у демократском друштву; Ограничења права из члана 8 – интереси из другог става