Члан 3 Европске конвенције – забрана мучења

Члан 3
Забрана мучења

Нико не смије бити подвргнут мучењу, или нечовјечном или понижавајућем поступању или кажњавању.

Садржај: Нехумано поступање; Понижавајуће поступање