Пракса Уставног суда БиХ

Овај Преглед обрађује цјелокупну праксу Уставног суда Босне и Херцеговине, почевши од маја 1997. године, и он се континуирано допуњује. Кроз систем кључних ријечи, у форми кратких ставова и сентенци, Преглед садржи сажети опис свих битних одлука којима је Уставни суд Босне и Херцеговине изграђивао своју праксу.

До конкретног става може се доћи помоћу кључних ријечи које су класификоване према члановима Устава Босне и Херцеговине, Правила Уставног суда и Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Сви ставови садржани у овом Прегледу унутар сваког наслова поредани су хронолошки тако да се на извјестан начин може пратити развој и промјена праксе Уставног суда Босне и Херцеговине.

Напомена: Текст Прегледа праксе Уставног суда БиХ лекторисан је у комбинацији језичких варијанти тако да је једна трећина текста у босанској, друга у хрватској, а трећа у српској језичкој варијанти, на латиничном писму. Текст је објављен на овај начин с циљем да што прије буде доступан јавности, а у догледно вријеме ће бити доступан и текст Прегледа праксе потпуно лекторисан у свим језичким варијантама.

Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине је такође објављена у књизи “Преглед праксе Уставног суда Босне и Херцеговине” (Треће измијењено и допуњено издање).