Члан 3 Протокола број 1 уз Европску конвенцију – право на слободне изборе

Члан 3
Право на слободне изборе

Високе стране уговорнице се обавезују да у разумним временским размацима одржавају слободне изборе тајним гласањем под условима који обезбјеђују слободно изражавање мишљења народа при избору законодавних органа.

Садржај: Ограничења права