Члан 13 Европске конвенције – право на дјелотворни правни лијек

Члан 13
Право на дјелотворан правни лијек

Свако коме су повријеђена права и слободе који су предвиђени у овој конвенцији има право на дјелотворан правни лијек пред домаћим властима, без обзира на то да ли су повреду учинила лица која су поступала у службеном својству.

Садржај: Дјелотворан правни лијек; Домаћа власт; Однос с другим члановима