Sudsko preispitivanje zakonitosti lišavanja ili hapšenja

Postoji kršenje prava iz člana 5. stav 1.e) i stav 4. Evropske konvencije kada važeći zakoni precizno ne definiraju mogućnost, uvjete, način i postupak izricanja, produženja ili prestanka mjere obaveznog liječenja i čuvanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi licima koja su krivično djelo učinila u stanju neuračunljivosti, niti pristup „sudu" radi ispitivanja zakonitosti pritvaranja, što ostavlja prostor za proizvoljnu primjenu zakona.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2271/05 od 21. decembra 2006. godine, st. 7781, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-672/07 od 17. decembra 2009. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/10, krivični postupak, izricanje mjere sigurnosti liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

Postoji kršenje člana 5. stav 4. Evropske konvencije kada sud, odlučujući o žalbi protiv odluke o pritvoru, nije preispitao odluku kojom je određen pritvor, već je samo formalno proveo žalbeni postupak, potvrdio prvostepeno rješenje bez mogućnosti razmatranja okolnosti za pritvor s obzirom na obligatoran karakter pritvora i na taj način pravni lijek koji je apelant izjavio učinio iluzornim.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-573/07 od 29. aprila 2009. godine, stav 36, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 75/09, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.