Члан 3 Протокола број 7 уз Европску конвенцију – накнада за погрешну пресуду

Члан 3
Накнада због погрешне осуђујуће пресуде

Када је неко лице коначном одлуком осуђено за кривично дјело и када је накнадно његова осуђујућа пресуда укинута, или је помиловано на основу тога што нова или новооткривена чињеница увјерљиво показује да је дошло до погрешне пресуде, лице које је издржало казну као посљедицу такве осуђујуће пресуде добија накнаду у складу са законом или праксом одређене државе, осим ако се не докаже да му се може у потпуности или дјелимично приписати то што непозната чињеница није благовремено откривена.