Члан 2 Протокола број 1 уз Европску конвенцију – право на образовање

Члан 2
Право на образовање

Никоме се не смије ускратити право на образовање. У вршењу свих својих функција које преузима у односу на образовање и наставу држава поштује право родитеља да обезбиједе образовање и наставу који су у складу с њиховим сопственим вјерским и филозофским увјерењима.