Остали акти

Закључак о достављању одговора на апелацију апелантима

Уставни суд Босне и Херцеговине доставља апелантима одговор на апелацију, који су доставили други учесници у поступку, ради изјашњења на наводе из одговора.

Судија извјестилац, односно регистрар одређује рок за изјашњење.

Недостављање изјашњења не утиче на ток поступка пред Уставним судом Босне и Херцеговине.

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења и примјењиваће се до доношења одговарајућих измјена и допуна Правила Уставног суда Босне и Херцеговине.

Детаљније