Електронска комуникација

Ступањем на снагу Правилника о електронској комуникацији Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. почевши од 1. јануара 2020. године, подносиоци апелација и адвокати који се појављују у улози пуномоћника подносилаца апелација имају могућност да под одређеним условима електронски комуницирају с Уставним судом Босне и Херцеговине.

Електронска комуникација с Уставним судом омогућава да се путем електронске поште:

  • примају сва писмена Уставног суда, укључујући и одлуке Уставног суда, на адресу електронске поште коју је апелант/пуномоћник одредио за ту сврху;
  • Уставном суду достављају апелације с прилозима и сва друга писмена, осим оних која су изричито искључена, а зависно од тога да ли писмено доставља апелант, пуномоћник који је прихватио електронску комуникацију у пуном обиму или пуномоћник који је прихватио електронску комуникацију у ограниченом обиму.

За пуномоћнике који су се опредијелили за електронску комуникацију у пуном обиму и потписали приступницу успостављен је посебан модул за електронску комуникацију.

 

ПРАВИЛНИК о електронској комуникацији Уставног суда БиХ
УПУТСТВО за електронску комуникацију са Уставним судом
ПРИСТУПНИЦА за електронску комуникацију путем електронске размјене докумената и информација
RootCertificate Јавни кључ Уставног суда БиХ за електронску комуникацију