Електронска комуникација

Почев од 1. јануара 2020. године подносиоци апелација и адвокати који се појављују као пуномоћници подносилаца апелација имају могућност да под одређеним условима електронски комуницирају са Уставним судом Босне и Херцеговине. Овај вид комуникације је олакшан и унапријеђен новим Правилником о електронској комуникацији Уставног суда Босне и Херцеговине, који се примјењује од 1. јула 2022. године.

Електронска комуникација са Уставним судом омогућена је на два начина, и то:

  • електронска комуникација у ограниченом обиму, која се остварује путем електронске поште, а успоставља се достављањем Уставном суду информације о адреси електронске поште (посебним поднеском или на обрасцу апелације). Ограничење комуникације путем електронске поште огледа се у чињеници да овим путем не може да се поднесе апелација, да не може да се достави пуномоћ за заступање пред Уставним судом и одустане од апелације. За комуникацију путем електронске поште могу да се опредијеле и апеланти и адвокати. Адреса Уставног суда за комуникацију је [email protected].
  • електронска комуникација у пуном обиму, која подразумијева да не постоје ограничења у процесним радњама, односно документима које адвокат овим путем може да поднесе Уставном суду. Она се успоставља потписивањем приступнице, а остварује се путем намјенске web-апликације. За коришћење апликације није потребна додатна опрема, она је једноставна за коришћење, те даје могућност да се систематизује цјелокупна комуникација са Судом, односно да се успостави прегледна електронска  архива свих предмета које адвокат има пред Уставним судом.  Комуникацију путем wеb-апликације могу да користе  искључиво адвокати. По подношењу приступнице са адвокатом ће бити контактирано, он ће добити потребна појашњења и упутства, те приступне податке за wеb-апликацију.

Додатно, Уставни суд је омогућио електронску комуникацију путем електронске поште и свим осталим физичким и правним лицима  путем сљедеће адресе електронске поште: [email protected]. Сматраће се да се физичко, односно правно лице опредијелило за овај вид комуникације уколико је Уставном суду доставило информацију о својој адреси електронске поште.  


ПРАВИЛНИК о електронској комуникацији Уставног суда БиХ
УПУТСТВО за електронску комуникацију са Уставним судом
ПРИСТУПНИЦА за електронску комуникацију путем електронске размјене докумената и информација
RootCertificate Јавни кључ Уставног суда БиХ за електронску комуникацију