Сарадња

Уставни суд Босне и Херцеговине од 1997. године континуирано сарађује с уставним, односно другим највишим националним судовима који обављају функције уставног судовања у другим земљама, са Савјетом Европе, нарочито с Европским судом за људска права и Европском комисијом за демократију путем права (познатијом као Венецијанска комисија), као и с Европском конференцијом уставних судова, Свјетском конференцијом уставних судова и другим међународним организацијама, институцијама и удружењима.

Међународна мултилатерална и билатерална сарадња, као и учествовање на међународним конференцијама и стручним скуповима простор су у оквиру којег Уставни суд БиХ промовише своју доктрину, искуство и праксу, посебно у домену владавине права, заштите и промоције значаја поштовања људских права и основних слобода. На тај начин Уставни суд даје допринос европској цивилизацијској и правној стечевини, али се њоме у исто вријеме и инспирише.