Законито лишавање слободе ментално обољелих лица, алкохоличара, наркомана и скитница

Смјештај ментално обољелих лица у посебном затворском одјелу такође не испуњава захтјев „законитости" из члана 5 став 1.е) Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2271/05 од 21. децембра 2006. године, ст. 63–65, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/07;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-672/07 од 17. децембра 2009. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/10, кривични поступак, изрицање мјере сигурности лијечења и чувања у здравственој установи. Лишавање слободе лица и смјештај лица у казнено-поправни завод на основу судске одлуке којом је одређен присилни смјештај у психијатријску здравствену установу не испуњава захтјев „законитости" из члана 5 став 1е) Европске конвенције у погледу институције у којој се извршава присилни смјештај;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-65/11 од 8. јуна 2011. године, став 47, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 99/11

Уставни суд закључује да у конкретном случају постоји кршење права из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 1е) Европске конвенције будући да је апелант присилно смјештен, односно лишен слободе у смислу Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице с дјецом и Закона о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице с дјецом, те смјештен у Завод. Наиме, тиме није испуњен захтјев „законитости" у смислу Европске конвенције при чињеници да Закон о заштити лица с душевним сметњама дефинише могућност, услове, начин и поступак задржавања, односно притварања лица с менталним поремећајима, који није примијењен у конкретном случају.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-620/13 од 25. априла 2013. године, став 46