Слобода мишљења

Слобода мисли се може посматрати као заштита која је примјењива на фазу прије самог изражавања мисли. Уколико суд утврди да слобода изражавања није примјењива у конкретном случају, исто се мора закључити и у погледу слободе мисли.
• Одлука број У-39/01 од 6. априла 2002. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 25/02, изрицање дисциплинске мјере због теже повреде радних обавеза, нема повреде члана 9 Европске конвенције ни члана II/3г) Устава БиХ