Ограничења слобода – интереси

Нема ограничења апелантове слободе вјере када у поступку пред редовним судовима није примијењено канонско право јер је такво поступање у складу с уставно-правним оквиром којим се регулише правни положај вјерских заједница.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-286/06 од 29. септембра 2007. године, став 48, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 86/07, примјена канонског права, нема повреде члана 9 Европске конвенције ни члана II/3г) Устава БиХ