Sloboda mišljenja

Sloboda misli se može posmatrati kao zaštita koja je primjenjiva na fazu prije samog izražavanja misli. Ukoliko sud utvrdi da sloboda izražavanja nije primjenjiva u konkretnom slučaju, isto se mora zaključiti i u pogledu slobode misli.
• Odluka broj U-39/01 od 6. aprila 2002. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/02, izricanje disciplinske mjere zbog teže povrede radnih obaveza, nema povrede člana 9. Evropske konvencije ni člana II/3.g) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.