Уопштено

Уставни суд закључује да не постоји повреда права из члана II/3г) и члана II/4 Устава Босне и Херцеговине, те права из члана 9 у вези са чланом 14 Европске конвенције када у околностима конкретног случаја нема ништа што би упутило на закључак да су јавне власти изашле из оквира поља слободне процјене у обликовању сарадње с вјерским заједницама и начином финансирања цркава и вјерских заједница апеланта довеле у неравноправан и дискриминаторски положај у односу на друге цркве и вјерске заједнице.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2575/13 од 26. октобра 2016. године, став 74, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 87/16, нема повреде члана 9 Европске конвенције ни члана II/3г) Устава БиХ