Брзина преиспитивања законитости лишавања или хапшења

Уставни суд закључује да апеланту није ускраћено право на жалбу суду ради разматрања законитости лишавања слободе и да је испуњен захтјев хитног испитивања законитости поступка, како је то предвиђено чланом 5 став 4 Европске конвенције, с обзиром на то да је Врховни суд у року од осам дана донио одлуку о апелантовој жалби на рјешење о продужењу притвора.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-641/03 од 30. новембра 2004. године, став 38, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/05

У конкретном случају Уставни суд примјећује да апеланту није била ускраћена могућност приступа „суду" који би могао испитати законитост његовог притвора. Наиме, апеланту није била ускраћена могућност изјављивања жалбе вијећу Општинског суда и Кантоналном суду против првостепених рјешења Општинског суда о којима су вијеће Општинског суда и Кантонални суд одлучили у кратком временском року, при чему су размотрили апелантове жалбене наводе и дали разлоге зашто они у околностима конкретног предмета не могу довести до другачије одлуке суда. Сходно наведеном, Уставни суд закључује да у конкретном случају није повријеђен члан 5 став 4 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1429/17 од 10. маја 2017. године, став 52