Законито хапшење ради спречавања утицаја на свједоке

Не постоји кршење члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 1ц) Европске конвенције ако је суд у поступку продужавања притвора апелантима утврдио да и даље постоји основана бојазан да ће апеланти ометати истрагу скривањем или уништавањем доказа, као и нарочите околности које указују на то да ће утицати на свједоке и саучеснике, те када околности под којима су извршена предметна кривична дјела представљају ванредне околности и када постоји стварна пријетња нарушавању јавног реда уколико би апеланти били пуштени на слободу.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-591/11 од 7. априла 2011. године, став 58, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 41/11;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1560/14 од 25. јуна 2014. године