Одустанак од апелације

У случају када апелант одустане од поднесене апелације, апелација ће се одбацити као недопуштена.
• Одлука о допустивости број У-48/03 од 30. јуна 2004. године, став 13