Изузетна допустивост

Израз „пресуда“, у контексту апелационе надлежности Уставног суда из члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, мора се широко тумачити. Тај израз не треба само укључивати све врсте одлука и рјешења већ и недостатак доношења одлуке када се за такав недостатак утврди да је неуставан.
• Одлука број У-23/00 од 2. фебруара 2001. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 10/01;
• Одлука о меритуму број АП-1404/05 од 9. маја 2006. године, став 19, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 68/06, управни поступак, враћање стана у посјед

Имунитет је важно претходно питање које се разматра посебно од цјелокупног кривичног поступка с обзиром на то да је из одредби Закона о имунитету видљиво да, уколико се истакне приговор имунитета, надлежни судови прво треба да донесу одлуку о том питању. Када се једном ријеши питање имунитета, оно се више не може постављати у одређеном кривичном поступку. Стога, Уставни суд сматра да се стандарди права на правичан поступак односе и на поступак у којем се одлучује о праву на имунитет јер, уколико се одбије приговор имунитета и настави с кривичним поступком, питање имунитета се више не може истицати. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да су предметне апелације допустиве, иако још увијек није донесена коначна одлука о питању кривице апеланата у конкретним кривичним предметима. Имајући у виду наведено, те посебно новонасталу правну ситуацију, Уставни суд закључује да се предметне апелације не могу ријешити у складу с праксом из одлука Уставног суда у предметима бр. У-59/01, У-60/01 и У-61/01.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-58/03 од 29. октобра 2004. године, став 26, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 11/05, питање допустивости у вези с одлучивањем о имунитетима, промјена правног става у вези с допустивошћу

Уставни суд може изузетно разматрати апелацију и када нема одлуке надлежног суда уколико апелација указује на озбиљна кршења права и основних слобода које штити Устав Босне и Херцеговине или међународни документи који се примјењују у Босни и Херцеговини.
• Одлука о меритуму број АП-542/04 од 13. октобра 2005. године, став 33, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 17/06, дужина трајања поступка поништења уговора о поклону, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

Уставни суд није надлежан да преиспитује појединачне одлуке високог представника, али је, у границама својих надлежности које произлазе из члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, надлежан да размотри да ли су апеланти против одлука високог представника имали на располагању дјелотворан правни лијек којим би оспорили наведене одлуке, а у смислу члана 13 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-953/05 од 8. јула 2006. године, став 40, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 20/07, високи представник смијенио званичнике