Odustanak od apelacije

U slučaju kada apelant odustane od podnesene apelacije, apelacija će se odbaciti kao nedopuštena.
• Odluka o dopustivosti broj U-48/03 od 30. juna 2004. godine, stav 13.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.