Домаћа власт

Чињеница да држава није донијела законе који су од велике важности за њено функционисање и за обезбјеђење судске заштите за појединце представља повреду права на дјелотворан правни лијек гарантован чланом 13 Европске конвенције.
• Одлука број У-18/00 од 10. и 11. маја 2002. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 30/02

Постоји повреда права на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције због тога што у постојећем правном систему Босне и Херцеговине нема дјелотворног правног лијека против одлука високог представника које се тичу права појединаца, а нити је Босна и Херцеговина у оквиру своје позитивне обавезе предузела активности с циљем да обезбиједи дјелотворан правни лијек против наведених одлука високог представника.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-953/05 од 8. јула 2006. године, став 78, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/07, смјењивање званичника од стране високог представника