Domaća vlast

Činjenica da država nije donijela zakone koji su od velike važnosti za njezino funkcioniranje i za osiguranje sudske zaštite za pojedince predstavlja povredu prava na učinkovit pravni lijek garantiran člankom 13. Europske konvencije.
• Odluka broj U-18/00 od 10. i 11. svibnja 2002. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/02

Postoji povreda prava na učinkovit pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije zbog toga što u postojećem pravnom sustavu Bosne i Hercegovine nema učinkovitog pravnog lijeka protiv odluka visokog predstavnika koje se tiču prava pojedinaca, a niti je Bosna i Hercegovina u okviru svoje pozitivne obveze poduzela aktivnosti s ciljem da osigura učinkovit pravni lijek protiv navedenih odluka visokog predstavnika.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-953/05 od 8. srpnja 2006. godine, stavak 78., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/07, smjenjivanje dužnosnika od strane visokog predstavnika

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.