Члан 1 Протокола број 7 уз Европску конвенцију – процедуралне заштите у вези с протјеривањем странаца

Члан 1
Процедуралне заштитне мјере при протјеривању странаца

1. Странац који законито борави на територији државе не смије се из ње протјерати, осим на основу одлуке донесене у складу са законом, и допуштено му је:

а) да изнесе разлоге којима оспорава протјеривање;

б) да се његов случај преиспита и

ц) да у те сврхе буде заступан пред надлежном власти или лицем или лицима која та власт одреди.

2. Странац се може протјерати и прије него што оствари своја права из става 1 тачка а), б) и ц) овог члана, ако је протјеривање неопходно у интересу јавног реда, или ако се заснива на разлозима државне безбједности.