Članak 1. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju – proceduralne zaštite u svezi s protjerivanjem stranaca

Članak 1.
Proceduralne zaštitne mjere pri protjerivanju stranaca

1. Stranac koji zakonito boravi na teritoriju države ne smije se iz nje protjerati, osim na temelju odluke donesene sukladno zakonu i dopušteno mu je:

a) iznijeti razloge kojima osporava protjerivanje;

b) da se njegov slučaj preispita i

c) da u te svrhe bude zastupan pred nadležnom vlasti ili osobom ili osobama koje ta vlast odredi.

2. Stranac se može protjerati i prije nego što ostvari svoja prava iz stavka 1. točka a), b) i c) ovog članka, ako je protjerivanje neophodno u interesu javnog reda, ili ako se temelji na razlozima državne sigurnosti.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.