Član 1. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju – proceduralne zaštite u vezi s protjerivanjem stranaca

Član 1.
Proceduralne zaštitne mjere pri protjerivanju stranaca

1. Stranac koji zakonito boravi na teritoriji države ne smije se iz nje protjerati, osim na osnovu odluke donesene u skladu sa zakonom i dopušteno mu je:

a) iznijeti razloge kojima osporava protjerivanje;

b) da se njegov slučaj preispita i

c) da u te svrhe bude zastupan pred nadležnom vlasti ili osobom ili osobama koje ta vlast odredi.

2. Stranac se može protjerati i prije nego što ostvari svoja prava iz stava 1. tačke a), b) i c) ovog člana, ako je protjerivanje neophodno u interesu javnog reda, ili ako se zasniva na razlozima državne sigurnosti.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.