Позитивна обавеза државе да заштити живот

Повријеђено је право на живот из члана II/3а) Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Европске конвенције у случају када су државни органи пропустили да предузму неопходне мјере којима би задовољили позитивну обавезу заштите живота апелантове кћерке.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1045/04 од 17. новембра 2005. године, став 54, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/05

Упркос властитој релевантној документацији којом је евидентирана насилна смрт блиског сродника апеланата, те наводном изгледу и положају посмртних остатака наведеног лица, надлежно правно лице је у конкретном случају пропустило да предузме неопходне мјере и о наведеним околностима које указују да је ријеч о насилној убилачкој смрти обавијести органе гоњења, како је прописано у сва три закона о кривичном поступку која су била на снази у релевантном периоду, све у складу са својом позитивном обавезом пријаве кривичних дјела и заштите живота сродника апеланата у смислу члана 2 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1107/06 од 27. фебруара 2008. године, став 45, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 27/08, пропуст власти да спроведе истрагу о околностима смрти сина апеланата, утврђена повреда члана 2 Европске конвенције

Уставни суд сматра да нису прекршени члан II/3а) Устава Босне и Херцеговине и члан 2 Европске конвенције будући да Уставни суд у предузетим радњама не може пронаћи доказе да је постојао пропуст надлежног тужиоца или других лица у истрази који доводи у сумњу настојања да се прикупе сви релевантни докази, због чега се може рећи да је спроведена истрага била потпуна и дјелотворна у смислу члана 2 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-498/08 од 26. септембра 2010. године, став 46, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 37/11, истрага о околностима смрти сродника апеланата, нема повреде члана 2 Европске конвенције