Pozitivna obveza države da zaštiti život

Povrijeđeno je pravo na život iz članka II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Europske konvencije u slučaju kada su državni organi propustili poduzeti neophodne mjere kojima bi zadovoljili pozitivnu obvezu zaštite života apelantove kćerke.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1045/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 54., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/05

Unatoč vlastitoj relevantnoj dokumentaciji kojom je evidentirana nasilna smrt bliskog srodnika apelanata, te navodnom izgledu i položaju posmrtnih ostataka navedene osobe, nadležna pravna osoba je u konkretnom slučaju propustila poduzeti neophodne mjere i o navedenim okolnostima koje ukazuju da je riječ o nasilnoj ubilačkoj smrti obavijestiti organe gonjenja, kako je propisano u sva tri zakona o kaznenom postupku koja su bila na snazi u relevantnom razdoblju, sve u skladu sa svojom pozitivnom obvezom prijave kaznenih djela i zaštite života srodnika apelanata u smislu članka 2. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1107/06 od 27. veljače 2008. godine, stavak 45., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/08, propust vlasti da provede istragu o okolnostima smrti sina apelanata, utvrđena povreda članka 2. Europske konvencije

Ustavni sud smatra da nisu prekršeni članak II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i članak 2. Europske konvencije budući da Ustavni sud u poduzetim radnjama ne može pronaći dokaze da je postojao propust nadležnog tužitelja ili drugih osoba u istrazi koji dovodi u sumnju nastojanja da se prikupe svi relevantni dokazi, zbog čega se može reći da je provedena istraga bila potpuna i djelotvorna u smislu članka 2. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-498/08 od 26. rujna 2010. godine, stavak 46., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 37/11, istraga o okolnostima smrti srodnika apelanata, nema povrede članka 2. Europske konvencije

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.