Није допуњена/прецизирана апелација

У одговору на тражење Уставног суда да допуни/прецизира апелацију апелантов пуномоћник је поновио уопштене наводе из апелације, не наводећи која апелантова права из Устава Босне и Херцеговине сматра да су повријеђена, нити је доставио доказе на којима се заснива апелација.
• Одлука број У-7/03 од 23. априла 2004. године, став 6

У конкретном случају апелација није садржавала неопходне елементе из члана 19 став (2) тач. 1) и 2) Правила Уставног суда, а у остављеном року апеланти нису допунили/прецизирали апелацију, због чега је одбачена као недопуштена.
• Одлука о допустивости број АП-902/05 од 12. априла 2006. године, ст. 5 и 6;
• Одлука о допустивости број АП-964/05 од 12. априла 2006. године, став 4