Допустивост (aпстрактна надлежност)

Садржај: Ненадлежност за одлучивање; Неовлашћени подносилац