Члан 5 Европске конвенције – право на слободу и безбједност

Члан 5
Право на слободу и безбједност

1. Свако има право на слободу и безбједност личности. Нико не може бити лишен слободе осим у сљедећим случајевима и у складу са поступком прописаним законом:

а) у случају законитог притвора на основу пресуде надлежног суда;

б) у случају законитог хапшења или притварања због непоштовања законитог судског налога или ради обезбјеђења испуњења било које обавезе прописане законом;

ц) у случају законитог хапшења или притварања лица у сврху његовог довођења пред надлежну закониту власт због разумне сумње да је починило кривично дјело, или када се то разумно сматра потребним како би се спријечило почињење кривичног дјела или бјекство након почињења кривичног дјела;

д) у случају притварања малољетног лица на основу законитог налога у сврху васпитног надзора или законитог притварања у сврху његовог довођења пред надлежну закониту власт;

е) у случају законитог притварања лица да би се спријечило ширење заразних болести, као и законитог притварања душевно поремећених лица, алкохоличара или овисника о дрогама или скитница;

ф) у случају законитог хапшења или притварања лица да би се спријечио његов неовлашћени улазак у земљу, или лица против кога се предузима радња у циљу депортације или екстрадиције.

2. Свако ко је ухапшен обавјештава се без одлагања и на језику који разумије о разлозима свог хапшења и о свакој оптужби против њега.

3. Свако ко је ухапшен или притворен у складу с одредбама из става 1 тачка ц) овог члана изводи се без одлагања пред судију или друго службено лице овлашћено законом да врши судску власт, те има право да му се суди у разумном року или да буде пуштен на слободу до суђења. Пуштање на слободу може бити условљено јемствима да ће се лице појавити на суђењу.

4. Свако ко је лишен слободе хапшењем или притварањем има право да покрене поступак у коме ће суд брзо одлучити о законитости његовог притварања и наложити пуштање на слободу ако је притварање било незаконито.

5. Свако ко је био жртва хапшења или притварања у супротности с одредбама овог члана има извршно право на одштету.

Садржај: Лишавање слободе; Законито хапшење – генерално; Законито хапшење по пресуди суда; Законит налог у контексту члана 5 Европске конвенције; Законито хапшење ради спречавања утицаја на свједоке; Законито лишавање слободе ментално обољелих лица, алкохоличара, наркомана, скитница; Депортација и екстрадиција у контексту члана 5 Европске конвенције; Благовремено обавјештење; Оправдана сумња да је учињено кривично дјело у контексту члана 5 Европске конвенције; Судија или други „службеникˮ који обавља судску власт у контексту члана 5 Европске конвенције; Хитно привођење надлежној судској власти; Трајање притвора; Захтјев за пуштање из притвора; Оправданост дужине трајања притвора прије суђења; Разлози за одређивање притвора; Судско преиспитивање законитости лишавања или хапшења; Брзина преиспитивања законитости лишавања или хапшења; Процедуралне гаранције преиспитивања законитости лишавања или хапшења; Компензација