Član 13. Evropske konvencije – pravo na djelotvoran pravni lijek

Član 13.
Pravo na djelotvoran pravni lijek

Svako kome su povrijeđena prava i slobode koji su predviđeni u ovoj konvenciji ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred domaćim vlastima, bez obzira na to da li su povredu učinile osobe koje su postupale u službenom svojstvu.

Sadržaj: Djelotvoran pravni lijek; Domaća vlast; Odnos s drugim članovima

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.