Članak 13. Europske konvencije – pravo na učinkovit pravni lijek

Članak 13.
Pravo na učinkovit pravni lijek

Svatko kome su povrijeđena prava i slobode koji su predviđeni u ovoj konvenciji ima pravo na učinkovit pravni lijek pred domaćim vlastima, bez obzira na to jesu li povredu učinile osobe koje su djelovale u službenom svojstvu.

Sadržaj: Učinkovit pravni lijek; Domaća vlast; Odnos s drugim člancima

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.