Уопштено

Нема кршења права из члана 1 Протокола број 4 уз Европску конвенцију када је апелант осуђен на казну затвора због извршења кривичног дјела које је у вези с неком његовом уговорном обавезом, а не због неиспуњења уговорне обавезе као такве.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-954/06 од 5. априла 2007. године, став 42, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 70/07, нема повреде члана 1 Протокола број 4 уз Европску конвенцију