Član 1. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju – zabrana dužničkog zatvora

Član 1.
Zabrana dužničkog zatvora

Niko se ne smije lišiti slobode samo na osnovu nesposobnosti da ispuni ugovornu obavezu.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.