Praksa Ustavnog suda BiH

Ovaj Pregled obrađuje cjelokupnu praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, počevši od maja 1997. godine, i on se kontinuirano dopunjuje. Kroz sistem ključnih riječi, u formi kratkih stavova i sentenci, Pregled sadrži sažeti opis svih bitnih odluka kojima je Ustavni sud Bosne i Hercegovine izgrađivao svoju praksu.

Do konkretnog stava može se doći pomoću ključnih riječi koje su klasificirane prema članovima Ustava Bosne i Hercegovine, Pravila Ustavnog suda i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Svi stavovi sadržani u ovom Pregledu unutar svakog naslova poredani su hronološki tako da se na izvjestan način može pratiti razvoj i promjena prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Napomena: Tekst Pregleda prakse Ustavnog suda BiH lektoriran je u kombinaciji jezičkih varijanti tako da je jedna trećina teksta u bosanskoj, druga u hrvatskoj, a treća u srpskoj jezičkoj varijanti, na latiničnom pismu. Tekst je objavljen na ovaj način s ciljem da što prije bude dostupan javnosti, a u dogledno vrijeme će biti dostupan i tekst Pregleda prakse potpuno lektoriran u svim jezičkim varijantama.

Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je također objavljena u knjizi “Pregled prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine” (Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje).

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.