Praksa Ustavnog suda BiH

Ovaj Pregled obrađuje cjelokupnu praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, počevši od svibnja 1997. godine, i on se kontinuirano dopunjuje. Kroz sustav ključnih riječi, u formi kratkih stavova i sentenci, Pregled sadrži sažeti opis svih bitnih odluka kojima je Ustavni sud Bosne i Hercegovine izgrađivao svoju praksu.

Do konkretnog stava može se doći pomoću ključnih riječi koje su klasificirane prema člancima Ustava Bosne i Hercegovine, Pravila Ustavnog suda i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Svi stavovi sadržani u ovom Pregledu unutar svakog naslova poredani su kronološki tako da se na izvjestan način može pratiti razvoj i promjena prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je također objavljena u knjizi “Pregled prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine” (Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2020.). – više u Izdavaštvo

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.