Уопштено

Нема повреде права на накнаду за погрешну осуду из члана 3 Протокола број 7 уз Европску конвенцију у случају када је апеланту, након доношења ослобађајуће пресуде у кривичном поступку, посебним рјешењем, примјеном принципа слободне процјене, одобрена накнада за трошкове тог кривичног поступка.
• Одлука о меритуму број АП-807/04 од 13. септембра 2005. године, став 31, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 3/06, накнада трошкова одбране, накнада за погрешну осуду, нема повреде члана 3 Протокола број 7 уз Европску конвенцију