Općenito

Nema povrede prava na naknadu za pogrešnu osudu iz člana 3. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju u slučaju kada je apelantu, nakon donošenja oslobađajuće presude u krivičnom postupku, posebnim rješenjem, primjenom načela slobodne procjene, odobrena naknada za troškove tog krivičnog postupka.
• Odluka o meritumu broj AP-807/04 od 13. septembra 2005. godine, stav 31, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 3/06, naknada troškova odbrane, naknada za pogrešnu osudu, nema povrede člana 3. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.