Općenito

Nema povrede prava na naknadu za pogrešnu osudu iz članka 3. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju u slučaju kada je apelantu, nakon donošenja oslobađajuće presude u kaznenom postupku, posebnim rješenjem, primjenom načela slobodne procjene, odobrena naknada za troškove tog kaznenog postupka.
• Odluka o meritumu broj AP-807/04 od 13. rujna 2005. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 3/06, naknada troškova obrane, naknada za pogrešnu osudu, nema povrede članka 3. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.