Općenito

Nema kršenja prava iz člana 1. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju kada je apelant osuđen na kaznu zatvora zbog izvršenja krivičnog djela koje je u vezi s nekom njegovom ugovornom obavezom, a ne zbog neispunjenja ugovorne obaveze kao takve.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-954/06 od 5. aprila 2007. godine, stav 42, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 70/07, nema povrede člana 1. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.