Уопштено

Члан 3 Протокола број 1 уз Европску конвенцију не примјењује се само на директне изборе, већ и на индиректне, тј. посредне изборе за законодавно тијело, односно не искључује посредне изборе, те да људи могу слободно изражавати своје мишљење о коначном саставу законодавних тијела и путем посредних избора. Такође, Уставни суд сматра да Европски суд за људска права ни у једној својој одлуци није показао намјеру да искључи систем индиректних избора из члана 3 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-35/03 од 28. јануара 2005. године, став 46, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 30/05

Кажњавање апеланта за повреду правила у изборном процесу није имало утицаја на остваривање апелантовог права на избор за законодавне органе.
• Одлука о меритуму број АП-952/05 од 8. јула 2006. године, став 30, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 87/06, прекршајни поступак против политичке партије због повреде правила изборног процеса